Ancestors of Anna Gustava Andreasson

This chart was generated by Genealogica Grafica

Anna G Andreas..
Adolf Andreasson
Gustava Knutsdo..
Andreas Rasmus..
Cecilia Danielsdo..
Knut Jonasson
Katarina Gustafs..
Rasmus Olsson
Annika Olsdotter
Daniel Berntsson
Helena Berntsdot..
Jonas Knutsson
Anna B Pettersd..
Gustav Wilhelms..
Kristina Bengtsd..
Olof
Olof
Bernt Olsson
Cecilia Bengtsdo..
Knut Olsson
Elin Olsdotter
Petter Andersson
Anna Vincentsdo..
Vilhelm Otterbeck
Karin K Jansdott..
Bengt Jönsson
Greta Larsdotter
Bengt Persson
Anna Andersdotter
Olof Knutsson M..
Mätta Persdotter
Olof
Ingrid Reersdotter
Vincent Johanss..
Elin Olsdotter
Gunnar Månsson..
Boel Svensdotter
Lars Svensson
Gunilla Jonsdotter
Anders Olsson
Anna Ingemarsd..
Knut Jörgensson..
Mätta Rasmusdo..
Peder Andersson
Anna Olsdotter
Johan Vincentss..
Cecilia Gunnesd..
Olof Persson
Anna Eriksdotter
Jöns Arvidsson
Karin Torkelsdott..
Olaf Andersson
Anna
Ingemar Jonsson
Agnes Olsdotter
Jörgen Knutsson..
Börta Olofsdotter..
Rasmus Anderss..
Elin Jakobsdotter
Gunne Andersso..
Kristina Rutgersd..
Arvid Olsson
Gunilla Olsdotter
Torkel Olsson
Agnes Ellertsdott..
Knut Pedersson ..
Kerstin Larsdotte..
Olof Reersson Gr..
Anna Jonsdotter ..
Rutger Schiller
Cecilia Esbjörns..
Olof Jönsson
Helga Gregersdo..
Olof Persson
Gunilla Biönnesd..
Ellert Börjesson
Kristina Bamses..
Peder Knutsson ..
Bodil Lauritsdott..
Lars Håkansson ..
Elsa Daa
Reer Olofsson Gr..
Ingeborg Trulsdot..
Jon Helgesson
Siri Henningsdott..
Jöns Olsson
Johanna Håkans..
Gregor Larsson
Gunilla Larsdotter
Per Olsson
Karin Persdotter
Biönne Hansson
Gunilla Rasmusd..
Bamse Kristoffer..
Elin Hansdotter
Knut Jensen Jude
Anne Pedersdott..
Laurits Olssson (..
Bente Andersdot..
Håkan Larsson D..
Britta Svensdotter
Olof Hermansson..
Tuls Ammundsson
Helge
Henning Olsson (..
Kerstin Svensdot..
Olof Jonsson
Johanna Nilsdotter
Peder Staffensen..
Kistina Björnsdot..
Olof Lauritsson (..
Anna Andersdott..
Anders Nielsen ..
Bodil
Lars Håkansson
Ingeborg Rasmu..
Sven Andersson
Britta Bengtsdott..
Herman Jakobss..
NN Olsdotter
Olof Henningsson
Björn Nilsson (Kr..
Laurits
NN Jonsdotter
Anders Olsson D..
Bengt Pedersson..
Gyrit Torstensdot..
Henning
Karin Andersdotter
Nils Krumme
Märta Abjörnsdot..
Jon Torstensson ..
Cecilia Amundsd..
Sigrid Jonsdotter
Peder Svenske
Cecilia Bengtsdo..
Torsten Brunsson
Anna Gudmunds..
Anders Svensson
Sven Bäk
Bodil Klausdotter
Abjörn Jönsson
Karin Dansdotter
Torsten Skorre
Amund Green
Katarina Ormsdo..
Bengt Björnsson ..
Ingrid Karlsdotter..
Brun Svensson
Gyrit Bengtsdott..
Gudmund Torbjör..
Ragnhild Svensd..
Nils Krumme
Gunhild Svensdo..
Klaus Apellegard
Estrid Arvidsdotter
Jöns Abjörnsson
Kristina Magnus..
Dan Gustavsson
Orm Torersson
Karl Lake
Sven Brynjulfsson
Elin Lindormsdot..
Sven Johansson ..
Ingeborg Toresdo..
Sven Bäk
Arvid Pik
Ingeborg Bengts..
Abjörn Nockesson
Ragnhild Lindorm..
Magnus Gisless..
Katarina Jönsdot..
Torer Jonsson
Harald Lake
Märta Bengtsdott..
Lindorm Jönsson
Margareta Sixten..
Tore Byting
Holmfrid Jonsdott..
Bengt Lindormss..
Nocke
Ramfrid
Lindorm
Estrid
Gisle
Jöns Abjörnsson
Kristina Magnus..
Sixten Martinsso..
Lindorm
Estrid
Men
Women